Una proposta creativa agosarada per la barreja d'estils, llengües i ambients sonors, per les seves lletres a mig camí entre la poesia i la realitat, pel seu so genuí...
El grup
El disc
Les cançons
[ El grup ] [ El disc ] [ Les cançons ]Podeu comprar el disc a:
http://www.hitxop.es
Email: babel@weblandia.com


És una producció de Zamfonia S.L. per a:
Pequeñas cosas
Rda. Gral. Mitre, 116 4t. 1a.
08021 Barcelona

Departament de promoció:
AUDITORIO 3+3
TEL. 459 28 33 / FAX. 459 16 62

Disseny gràfic, Pati Nuñez
Disseny i programació de la web, Dactil